เคมีวิเคราะห์ (ANALYTICAL CHEMISTRY)

วิชาเคมีวิเคราะห์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบดั้งเดิม และแบบอาศัยเครื่องมือ การแยกสารให้บริสุทธิ์ การนำหลักสถิติต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการออกแบบการทดลอง การศึกษาวิชาเคมีวิเคราะห์ จึงเป็นรากฐานสำคัญสำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาในเคมีแขนงอื่นหรือวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ได้ เช่น การเรียนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ อุตสาหกรรมเกษตรฯลฯ หนังสือเล่มนี้ได้ทำขึ้นโดยพยายามเรียบเรียงเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย มีโจทย์และตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการประยุกต์ใช้ และเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีทางเคมีวิเคราะห์ต่างๆ ในเบื้องต้น โดยในที่นี้จะเน้นหลักการทางเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น การเก็บตัวอย่าง การใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และหลักการเบื้องต้นของการสกัด

จำนวน :

1

550.00 บาท

522.50 บาท

"คุณประหยัดไป 27.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 20 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เคมีวิเคราะห์ (ANALYTICAL CHEMISTRY)

วิชาเคมีวิเคราะห์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบดั้งเดิม และแบบอาศัยเครื่องมือ การแยกสารให้บริสุทธิ์ การนำหลักสถิติต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการออกแบบการทดลอง การศึกษาวิชาเคมีวิเคราะห์ จึงเป็นรากฐานสำคัญสำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาในเคมีแขนงอื่นหรือวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ได้ เช่น การเรียนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ อุตสาหกรรมเกษตรฯลฯ หนังสือเล่มนี้ได้ทำขึ้นโดยพยายามเรียบเรียงเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย มีโจทย์และตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการประยุกต์ใช้ และเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีทางเคมีวิเคราะห์ต่างๆ ในเบื้องต้น โดยในที่นี้จะเน้นหลักการทางเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น การเก็บตัวอย่าง การใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และหลักการเบื้องต้นของการสกัดข้อมูลเพิ่มเติม : เคมีวิเคราะห์ (ANALYTICAL CHEMISTRY)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เคมีวิเคราะห์ (ANALYTICAL CHEMISTRY) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว