การ์ตูนพระโมคคัลลานะพระสารีฯ(สี่สี)ใหม่

การ์ตูนความรู้แสนสนุกที่จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับ "อัครสาวกซ้ายขวา ธรรมเสนาบดีแห่งกองทัพธรรม พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร" ในความกว้างใหญ่ของแผ่นดินชมพูทวีป ในความเชื่อมั่นต่อทวยเทพของชาวอินเดียโบราณไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่พุทธศาสนาจะสามารถงอกเงยแผ่ร่มบุญปกคลุมแผ่นดินนี้ ถ้าพระพุทธองค์ปราศจากสาวกผู้มากด้วยความสามารถที่มาเป็นกำลังสำคัญในการประกาศาสนา "พระโมคคัลลานะ" ผู้ได้รับการยกย่องว่ามากด้วยฤทธิ์ บารมี ที่มำให้เจ้าลัทธิต่างๆ ในยุคนั้นต้องยอมรับและหันมาเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นสรณะ "พระสารีบุตร" ผู้ทรงปัญญาและมากด้วยความกตัญญู รอบรู้ในพระธรรมและสามารถแสดงธรรมได้ดุจเดียวกับพระพุทธเจ้า     หนังสือการ์ตูนเล่มนี้ได้บอกเล่าถึงปฐมเหตุแห่งความตั้งมั่นในดวงจิตของทั้งสอง จนถึงเหตุการ์สำคัญๆ ที่ท่านได้กระทำ อันถือเป็นคุณูปการที่ทำให้พุทธศาสนาสามารถตั้งมั่นอย่างมั่นคงบนแผ่นดินชมพูทวีป ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมประกอบภาพสี่สีที่สวยงามตลอดเล่ม เนื้อหาอ่านสนุก เข้าใจง่าย มีประโยชน์สาระ โดยผู้อ่านได้เรียนรู้ความเป็นมาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปของพุทธศาสนาของโลกที่เราอาศัยอยู่ให้ถ่องแท้และถูกต้อง และยังสามารถใช้อ่านเสริมในการเรียน "วิชาพุทธศาสนา" ได้เป็นอย่างดี

Tags : พุทธประวัติ ชุดการ์ตูนพุทธศาสนา การ์ตูนความรู้ ประวัติพุทธศาสนา

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

139.00 บาท

125.10 บาท

"คุณประหยัดไป 13.90 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การ์ตูนพระโมคคัลลานะพระสารีฯ(สี่สี)ใหม่


รายละเอียด : การ์ตูนพระโมคคัลลานะพระสารีฯ(สี่สี)ใหม่

การ์ตูนความรู้แสนสนุกที่จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับ "อัครสาวกซ้ายขวา ธรรมเสนาบดีแห่งกองทัพธรรม พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร" ในความกว้างใหญ่ของแผ่นดินชมพูทวีป ในความเชื่อมั่นต่อทวยเทพของชาวอินเดียโบราณไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่พุทธศาสนาจะสามารถงอกเงยแผ่ร่มบุญปกคลุมแผ่นดินนี้ ถ้าพระพุทธองค์ปราศจากสาวกผู้มากด้วยความสามารถที่มาเป็นกำลังสำคัญในการประกาศาสนา "พระโมคคัลลานะ" ผู้ได้รับการยกย่องว่ามากด้วยฤทธิ์ บารมี ที่มำให้เจ้าลัทธิต่างๆ ในยุคนั้นต้องยอมรับและหันมาเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นสรณะ "พระสารีบุตร" ผู้ทรงปัญญาและมากด้วยความกตัญญู รอบรู้ในพระธรรมและสามารถแสดงธรรมได้ดุจเดียวกับพระพุทธเจ้า     หนังสือการ์ตูนเล่มนี้ได้บอกเล่าถึงปฐมเหตุแห่งความตั้งมั่นในดวงจิตของทั้งสอง จนถึงเหตุการ์สำคัญๆ ที่ท่านได้กระทำ อันถือเป็นคุณูปการที่ทำให้พุทธศาสนาสามารถตั้งมั่นอย่างมั่นคงบนแผ่นดินชมพูทวีป ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมประกอบภาพสี่สีที่สวยงามตลอดเล่ม เนื้อหาอ่านสนุก เข้าใจง่าย มีประโยชน์สาระ โดยผู้อ่านได้เรียนรู้ความเป็นมาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปของพุทธศาสนาของโลกที่เราอาศัยอยู่ให้ถ่องแท้และถูกต้อง และยังสามารถใช้อ่านเสริมในการเรียน "วิชาพุทธศาสนา" ได้เป็นอย่างดี

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การ์ตูนพระโมคคัลลานะพระสารีฯ(สี่สี)ใหม่