ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

สอนลูกน้อยเป็นเศรษฐี จากเงินร้อยสู่เงินล้าน

ผู้เขียน :

พ่อแม่ยุคใหม่สอนลูกใช้เงินให้ลูกกลายเป็นเศรษฐี ไม่มีคำว่า "เร็วเกินไป" หรือ "สายเกินไป" ในการสอนลูกใช้เงิน

About book

9786162754951

239

16.2 x 18.5 x 1.2 cm

290 g

จิตวิทยา

Paperback

การประหยัด,การออม

Send to friend

Books

ราคา 199.00 บาท

189.05 บาท

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แนะนำและให้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้เงิน โดยเริ่มตั้งแต่การให้แนวคิดเรื่องการใช้เงินตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ทำให้รู้จักการบริหารการใช้เงินด้วยตนเอง วางแผนการใช้เงิน และรู้จักการเก็บสะสมเงินเพื่ออนาคต เป็นการปูพื้นฐานเรื่องเงินให้กับเด็กเมื่อไรพ่อแม่จึงควรเริ่มสอนให้ลูกรู้จักคิดและรู้คุณค่าของเงิน คำตอบก็คือ ควรเริ่มปูพื้นฐานการใช้เงินให้กับลูกของคุณตั้งแต่วันนี้ ไม่มีคำว่าเร็วเกินไปหรือสายเกินไปสำหรับการวางแผนการใช้เงินสำหรับอนาคต เพื่อที่จะสร้างแนวคิด ความอดทน อดออม และการมีความรับผิดชอบให้กับลูกของคุณมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ลูกของคุณรู้จักคุณค่าของเงิน ใช้เงินอย่างคุ้มค่า และใช้เงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ที่สุด จนอาจทำให้ลูกน้อยของคุณรู้จักการใช้เงินจนกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้