งานช่าง คำช่างโบราณ

ศัพท์ช่าง และข้อคิดเกี่ยวกับงานช่างศิลป์ไทย

Tags : คำช่างโบราณ งานช่าง

จำนวน :

1

 • 1

495.00 บาท

470.25 บาท

"คุณประหยัดไป 24.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 18 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : งานช่าง คำช่างโบราณ

งานช่าง - คำช่างโบราณเป็นผลงานของศาสตราจารย์ ดร.สันติ  เล็กสุขุม  อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งอธิบายความหมายศัพท์ของงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และการช่างประณีตศิลป์ไทย  นอกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นและข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับงานศิลปกรรม ที่ท่านได้จากการศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบกับศิลปวัฒนธรรมในสายวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างละเอียด  

ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  เล็กสุขุม  ท่านได้กรุณามอบต้นฉบับหนังสือวิชาการชุดนี้ให้กรมศิลปากรเป็นผู้พิจารณา ความเหมาะสมและอนุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ อำนวยประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะการช่างไทยอันเป็น ภูมิปัญญาของบรรพชนในอดีตข้อมูลเพิ่มเติม : งานช่าง คำช่างโบราณ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : งานช่าง คำช่างโบราณ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว