ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

วังวนแห่งความคิด(The Cycle of Thought)

ผู้เขียน :

ผู้แปล : นรา สุภัคโรจน์

หนังสือกลับหัวกลับหางเล่มนี้ จะช่วยให้คุณเห็นอีกด้านของเหตุการณ์ รวมถึงด้านตรงข้ามของความคิดเชิงลบ ที่อาจผุดขึ้นในใจคุณในแต่ละวั

โพสต์บุ๊กส์

9789742281557

375

20.9 x 14.6 x 2.2 cm

455 g

จิตวิทยา

Paperback

วังวนแห่งความคิด,นโปเลียน,การคิด,ความคิด,Cycle of,Thought,ฮิลล์

Send to friend

Books

ราคา 295.00 บาท

280.25 บาท

กล่าวกันว่า ความคิดของคนเรา มีอิทธิพลต่อความเป็นไปของชีวิต จะสุข ทุกข์ ดี หรือร้าย ล้วนขึ้นอยู่กับความคิดของเราทั้งสิ้น เมื่อเราคิดบวก คิดดี ก็ย่อมส่งผลให้จิตใจแจ่มใส มีความสุข มีกำลังใจที่จะทำในสิ่งดี มีความมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ในความเป็นจริง คนเราย่อมมีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ภายในตัวเอง เป็นสองด้านที่เกิดขึ้นและมีอยู่ควบคู่กันเสมอ ขึ้นอยู่กับว่า พลังด้านไหนจะแข็งแกร่งมากกว่ากัน และเราจะเลือกหยิบด้านไหนขึ้นมาให้เป็นประโยชน์หรือโทษแก่ตนเอง The Cycle of Thought หรือ วังวนแห่งความคิด หนังสือกลับหัวกลับหางเล่มนี้ ได้รวบรวมแนวความคิดของผู้ที่ประสบความสำเร็จของโลกทั้งด้านบวกและลบ ซึ่งนโปเลียน ฮิลล์ได้ไปศึกษาค้นคว้า ชีวิตของผู้ที่ประสบความสำเร็จที่สุดระดับโลก 25,000 คนเพื่อดูว่าคนเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกัน เขาเชื่อว่าทุกอย่างล้วนเกิดจากความคิดของคน และหนึ่งในนั้นคือพลังของการคิดบวก ฮิลล์ได้นำข้อมูลมากลั่นกรองให้กระชับ เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่ต้องการมองหาแนวทางในการเสริมสร้างความคิดด้านบวก ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้รู้เท่าทันความคิดด้านลบของตัวเอง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี