ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ก ไก่ สนุกเขียน สนุกระบายสี

ผู้เขียน :

หัดเขียน เรียนสนุก พร้อมสติกเกอร์ 4 สี ในเล่ม

KIDS ฉลาด

8858781901632

28

29.0 x 20.8 x 0.3 cm

115 g

คัดลายมือ/แบบฝึกหัด

Paperback

หัดเขียน,เรียนสนุก

Send to friend

Books

ราคา 39.00 บาท

35.10 บาท

แบบฝึกหัดคัดลายมือสำหรับเด็กเล็ก ให้เด็กได้ฝึกเขียนไทยตามรอยเส้นประไปพร้อมๆ กับระบายสี แถมด้วยสติ๊กเกอร์สีสันสดใส

หนังสือชุด "หัดเขียน เรียนสนุก" มีด้วยกัน 3 เล่ม ให้เด็กๆ ได้หัดคัดไทย คัดอังกฤษ และคัดเลข