ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 60.00 บาท

57.00 บาท

Facebook Twitter Send to friend

สอนให้เด็ฏๆ ทำสิ่งที่ดีกว่าด้วยหลักธรรม

หยิบยกเรื่องราวในชีวิตประจำวันมาใช้ในการสอน

สอนให้เด็กรู้จักจัดลำดับความสำคัญของการใช้ชีวิตประจำวัน