นิพพานนั้นเป็นฉันใด?

หนังสือเรื่อง “นิพพานนั้นเป็นฉันใด?” นี้ นอกจากจะเน้นให้ท่านผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ว่า นิพพานคืออะไร? แล้ว ยังเป็น “กุญแจ” สำคัญสำหรับ “ไข” ทางปฏิบัติเพื่อทำนิพพานให้แจ้งอีกส่วนหนึ่งด้วย ผู้ใดปรารถนาที่จะดำเนินไปตามมรรคาเพื่อทำนิพพานให้แจ้งดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 ประการ ย่อมจะต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ อยู่มากมายหลายประการทีเดียว ผู้เขียนจึงได้นำเสนอเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติดังกล่าวไว้โดยละเอียด เพื่อประโยชน์สำหรับท่านผู้อ่าน จะได้เกิดความเข้าใจโดยถ่องแท้ และสามารถปฏิบัติต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้กล่าวถึงเทคนิคและวิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน และการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามแนวทางของพระอานนท์เถระ ตลอดจนตัวอย่างในการปฏิบัติต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก หวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้อ่าน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินไปตามมรรคา เพื่อทำนิพพานให้แจ้งต่อไป และขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน จงเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ประสบกับความสงบและสันติสุขอันแท้จริง ในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเทอญ

จำนวน :

1

175.00 บาท

166.25 บาท

"คุณประหยัดไป 8.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : นิพพานนั้นเป็นฉันใด?

หนังสือเรื่อง “นิพพานนั้นเป็นฉันใด?” นี้ นอกจากจะเน้นให้ท่านผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ว่า นิพพานคืออะไร? แล้ว ยังเป็น “กุญแจ” สำคัญสำหรับ “ไข” ทางปฏิบัติเพื่อทำนิพพานให้แจ้งอีกส่วนหนึ่งด้วย ผู้ใดปรารถนาที่จะดำเนินไปตามมรรคาเพื่อทำนิพพานให้แจ้งดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 ประการ ย่อมจะต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ อยู่มากมายหลายประการทีเดียว ผู้เขียนจึงได้นำเสนอเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติดังกล่าวไว้โดยละเอียด เพื่อประโยชน์สำหรับท่านผู้อ่าน จะได้เกิดความเข้าใจโดยถ่องแท้ และสามารถปฏิบัติต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้กล่าวถึงเทคนิคและวิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน และการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามแนวทางของพระอานนท์เถระ ตลอดจนตัวอย่างในการปฏิบัติต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก หวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้อ่าน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินไปตามมรรคา เพื่อทำนิพพานให้แจ้งต่อไป และขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน จงเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ประสบกับความสงบและสันติสุขอันแท้จริง ในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเทอญข้อมูลเพิ่มเติม : นิพพานนั้นเป็นฉันใด?

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : นิพพานนั้นเป็นฉันใด? ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว