ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

คัด ก ไก่ ตัวอักษรไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้เขียน :

เอ็มไอเอส,สนพ.

1294877730897

80

21.0 x 29.2 x 0.2 cm

230 g

คัดลายมือ/แบบฝึกหัด

Paperback

กไก่, 1294877730897

Send to friend

Promotion

Books

ราคา 49.00 บาท

39.20 บาท

"คัด ก ไก่ ตัวอักษรไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน" เล่มนี้ ชวนน้องๆ วัยเริ่มต้นเรียนรู้มาหัดคัดพยัญชนะไทย 44 ตัว สระไทย 32 ตัว วรรณยุกต์ไทย และเลขไทย 0-9 ซึ่งเป็นการฝึกการทำงานระหว่างมือกับตา ให้ประสานสัมพันธ์กัน พร้อมสนุกสนานไปกับภาพระบายสี เป็นการเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะและจินตนาการให้น้องๆ ได้เป็นอย่างดี