ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

รวมโจทย์ข้อสอบสังคมศึกษาฯ ม.1-2-3

ผู้เขียน :

ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง

9786162371486

400

18.7 x 26.0 x 1.9 cm

726 g

ชั้นมัธยมต้น

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 155.00 บาท

147.25 บาท

รวมโจทย์ข้อสอบสังคมศึกษาฯ ม.1-2-3
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
สำหรับ
- เตรียมสอบ O-NET ม.3
- เตรียมสอบย่อยหลังเรียน, สอบกลางภาค และ
   สอบปลายภาคในระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3