ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

งานแกะสลักและงานใบตอง

ผู้เขียน :

วาดศิลป์

9786165126892

63

26.0 x 18.5 x 0.6 cm

230 g

งานอดิเรกและงานฝีมือ

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 180.00 บาท

171.00 บาท

งานแกะสลักและงานใบตอง เล่มนี้ รวบรวมการประดิษฐ์ใบตอง
และการแกะสลักผลไม้ ที่เน้นประโยชน์ใช้สอยร่วมกับงานอาหาร
กล่าวคือเพื่อการบรรจุอาหาร ได้แก่ ถาดใบตอง กระเช้าใบตอง และ
การตกแต่งอาหารใช้ในพิธี