ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

สนุกคิด สนุกรู้ เกมอาเซียน

ผู้เขียน :

สกายบุ๊กส์

9786162132506

56

18.9 x 24.1 x 0.5 cm

220 g

เสริมความรู้

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 119.00 บาท

113.05 บาท

E-Books

ราคา 119.00 บาท

89.00 บาท

You save 25% (30 baht)
from books price

หนังสือเล่มนี้จะทำให้รู้จักเกี่ยวกับ อาเซียนมากขึ้น ดังนี้
- ตราสัญลักษณ์ของอาเซียนและความหมาย
- แผนที่อาเซียน
- รู้จักอาเซียน
- ก่อนเกิดอาเซียน
- ประชาคมอาเซียนคืออะไร?
- เส้นทางสู่ความสำเร็จของประชาคมอาเซียน
- กฏบัตรคือกฏเหล็กของอาเซียน
- รู้จักประเทศประชาคมอาเซียน
- สนุกสนานเพลิดเพลินกับหนังสือเล่มนี้