ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

เงินตราในอาเซียน

ผู้เขียน :

สถาพร

9786160002382

227

26.1 x 18.5 x 1.5 cm

740 g

อ่านนอกเวลา

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 350.00 บาท

332.50 บาท

หนังสือเล่มล่าสุดในชุด “ประชาคมอาเซียน” ที่จะทำให้ผู้อ่านรู้จัก 10 ประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากขึ้นและลึกขึ้นในบางมุมมอง โดยผ่านธนบัตรหมุนเวียน 
เงินตราในอาเซียน บอกเล่าประวัติศาสตร์ของเงินตราในแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะเงินตราในรูปแบบธนบัตร ซึ่งทั้งรูปพรรณ ภาพ สัญลักษณ์ ชื่อสกุลเงิน ฯลฯ
ล้วนแฝงเรื่องราวน่าสนใจของประเทศนั้นๆ บ้างสื่อถึงเหตุการณ์สมัยเป็นอาณานิคม
ของมหาอำนาจตะวันตกบ้างแสดงภาพบุคคลสำคัญผู้มีคุณูปการต่อบ้านเมือง
บ้างเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้
ทั้งหมดนี้บันทึกอยู่บนธนบัตรที่ใช้เป็นสื่อกลางในการจับจ่ายใช้สอย 
ธนบัตรของชาติสมาชิกอาเซียน นอกจากจะมี “มูลค่า”
ในแง่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแล้ว ยังมี “คุณค่า”
ในฐานะกระจกสะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญ
วัฒนธรรมประเพณี บุคคลที่ควรรู้จัก
หรือสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เราอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน 
การทำความรู้จักชาติสมาชิกอาเซียนผ่านทางธนบัตรจึงเป็นช่องทางง่ายๆ
ในการศึกษาเรื่องราวของประเทศสมาชิกแบบที่ได้ทั้งความรู้ ความสนุก
และใช้เวลาเพียงน้อยนิด แต่ได้ประโยชน์นานัปการ