ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

คลังคำ

ผู้เขียน :

อมรินทร์

9789742722715

1,134

21.1 x 15.0 x 6.3 cm

1,450 g

พจนานุกรม

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 600.00 บาท

540.00 บาท

ฉบับปรับปรุง https://www.naiin.com/product/detail/190307/

หนังสือเล่มนี้คือคู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่ ที่รวมคำกว่า 20,000 คำ แบ่งเป็นหมวดหมู่กว่า 2,600 หมวด ครบถ้วนที่สุด จัดทำอย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์