ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ 6ป.6

ผู้เขียน :

ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

2012040500202

18.8 x 25.8 x 1.3 cm

460 g

ชั้นประถม

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 140.00 บาท

133.00 บาท

"แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ 6" หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย รายละเอียดของเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจะแบ่งออกเป็นตอนๆ เพื่อกระชับรายละเอียดให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดตามหลักสูตร และในตอนท้ายยังมีเแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทำเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และประเมินผลตนเอง โดยดูจากเฉลยแยกเล่มที่แนบมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้อีกด้วย

 

Very Vocabulary : Travel ...

30.00 28.50 บาท

Very Vocabulary : Let's g...

30.00 28.50 บาท

Challenging Phrasal Verbs

42.00 39.90 บาท

Total price : 0.00 Baht