ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

พระบรมราโชวาท ในรัชกาลที่ 5

ผู้เขียน :

Wisdom วิสดอม

9786167279268

52

14.4 x 21.0 x 0.3 cm

80 g

พระราชนิพนธ์

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 65.00 บาท

61.75 บาท

     หนังสือพระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 นี้ จัดพิมพ์ขึ้นจากพระบรมราโชวาทที่พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้สเจ้าอยู่หัวพระราชทานแด่พระราชโอรส ซึ่งมีโวหารที่เปยี่มด้วยคุณค่าเชิงอบรมสั่งสอนในฐนะบิดาสั่งสอนบุตรซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ตระหนักถึงคุณค่าของพระบรมราโชวาทมากขึ้น และเพื่อเป็นการเผยแพร่และรักษาพระราชนิพนธ์นี้ให้สืบเนื่องต่อไป