ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

In My Beloved Country

ผู้เขียน :

ชัยชน โลว์เจริญกูล

9789749898697

204

26.3 x 26.3 x 1.5 cm

1,125 g

สารคดีท่องเที่ยว

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 1,999.00 บาท

1,899.05 บาท

รวบรวมภาพถ่ายของนายแพทย์ชัยชน โลว์เจริญกูล ซึ่งเป็นเสมือนบันทึกการเดินทางในธรรมชาติ และยังเป็นประวัติศาสตร์ของสภาพธรรมชาติเมืองไทยในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามทรงคุณค่าเหล่านี้ ไม่อาจสร้างทดแทนได้หากถูกทำลายลง เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการดูแลรักษามรดกทางธรรมชาติของเมืองไทยและของโลกให้ยั่งยืนต่อไป