ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

เฮลิโคเนีย

ผู้เขียน :

บ้านและสวน

9789747751321

96

0.0 x 0.0 x 0.0 cm

120 g

บ้านและสวน

Paperback

Send to friend

Promotion

Books

ราคา 90.00 บาท

76.50 บาท

นำเสนอหนังสือชุด “คู่มือคนรักต้นไม้” ด้วยเจตนาที่จะรวบรวมพรรณไม้รอบตัวคุณ ที่น่านำมาปลูกประดับไว้ชื่นชมความงามอย่างใกล้ชิด ด้วยข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง ใช้อ้างอิงได้ พร้อมภาพสวยสดสมจริง
หลากเรื่องของไม้ประดับสวรรค์ เทพแห่งศิลปวิทยาเก้าประการ ได้มีการจัดวิธีนำเสนอแบบใหม่ เพื่อความเหมาะสม และคุ้มประโยชน์สำหรับผู้ปลูกเลี้ยง