ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

แบบฝึกติวเข้มคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ล.1

ผู้เขียน :

ดอกหญ้าวิชาการ

8858710302769

238

26.0 x 18.5 x 1.0 cm

295 g

ชั้นมัธยมต้น

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 100.00 บาท

95.00 บาท

E-Books

ราคา 100.00 บาท

80.00 บาท

You save 20% (20 baht)
from books price

- สรุปเนื้อหาประจำหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ กรณ์ที่สอง การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการกำลังสอง และพาราโบลา
- แบบฝึกเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางคณิตศาสตร์
- พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด
- เพิ่มคะแนนสอบประจำภาค
- เพิ่มเกรด GPA