ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ค

ผู้เขียน :

สอบครูผู้ช่วย ภาค ค ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิด ทุกปีมีคนสอบไม่ผ่านจำนวนมาก เคล็ดลับมีบอกไว้ในเล่ม

Think Beyond

9786162369094

264

19.0 x 25.3 x 1.7 cm

667 g

สอบบรรจุ

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 200.00 บาท

190.00 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ค

แนวข้อสอบสัมภาษณ์ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงทัศนคติทั้งต่ออาชีพ ต่อความเป็นครู ความรู้ ความสามารถรอบตัว ความรู้ในองค์กรบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ เจตคติต่อจรรยาบรรณความเป็นครู ต่อความเคารพในวิชาชีพ การแสดงออกซึ่งวิสัยทัศน์ นิสัยใจคอ ความนอบน้อมถ่อนตน ใจรักที่จะเป็นผู้นำ

 
 
 
  • เตรียมความพร้อม สอบตัวสอบครูผู้ช่วยภาค ค
  • เนื้อหาความรู้ที่ต้องนำมาสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยภาค ค
  • แนวข้อสอบสัมภาษณ์ ต่อเนื้อหาความรู้ที่ออกสอบบ่อย
 

การสอบครูผู้ช่วยภาค ค แม้จะไม่ใช่การสอบข้อเขียน แต่เป็นการสอบสัมภาษณ์ อันเป็นด่านสุดท้ายของการสอบครูผู้ช่วย ภายใต้ผู้แข่งขันที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาล ในแต่ละปีกลับมีผู้ที่ทำคะแนนสอบได้ดี แต่ไม่สามารถสอบผ่านครูผู้ช่วยภาค ค เป็นจำนวนมาก การสอบครูผู้ช่วยภาค ค อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เหมือนที่หลายๆ คนคิด หรือที่หลายๆ คนประมาทว่า ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากก็สอบสัมภาษณ์ผ่านแล้ว หนังสือคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้เตรียมความพร้อมทุกๆ ด้านในการสอบครูผู้ช่วย ภาค ค รวมแนวทางการเตรียมตัวสอบทุกขั้นตอน รวมถึงแนวข้อสอบที่ออกบ่อย ให้ได้คะแนนสูงสุด