ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Enjoy CHINESE สนุกสนทนาภาษาจีน

ผู้เขียน :

เรียนรู้ภาษาจีนอย่างสนุกสนาน พร้อมนำไปใช้ในสถานการณ์จริงอย่างมั่นใจ

Book Caff

9786162756894

224

14.3 x 20.4 x 1.1 cm

287 g

ภาษาต่างประเทศ

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 125.00 บาท

118.75 บาท

Enjoy CHINESE สนุกสนทนาภาษาจีน

ได้รวบรวมบทสนทนาน่ารู้และควรรู้ที่สามารถหยิบมารใช้ได้ง่ายในชีวิตประจำวัน โดยนำคำศัพท์ที่เราพบเจอบ่อยในชีวิตประจำวันมาเป็นตัวตั้ง แล้วนำคำศัพท์นั้นมาแต่งประโยคสนทนาน่ารู้มากมายและหลากหลาย ที่สามารถนำไปใช้สนทนาได้อย่างสนุกสนาน คำศัพท์ที่นำมาในการแต่งประโยคสนทนาน่ารู้นั้น เช่น ใคร อาหาร อากาศ ยา ตั๋ว โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต ช่วย เดินทาง ส่ง มี อยู่ ฯลฯ ซึ่งทุกคำเราจะพบเจอเป็นประจำในชีวิต แต่บางครั้งเรานำมาแต่งประโยคเพื่อใช้สนทนาได้ไม่ถูกต้อง หนังสือเล่มนี้จึงได้นำบทสนทนามาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจและนำไปต่อยอดในการแต่งประโยคสนทนาภาษาจีนเพื่อใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้อย่างสนุกและถูกต้อง

 
 
 

ความสนุกของการใช้ภาษาจีน จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ และได้ใช้ประโยชน์จากภาษาจีนนั้น และในทางตรงกันข้าม เราจะไม่รู้สึกสนุกกับภาษาจีนเลย เมื่อเราไม่เข้าใจ ใช้ไม่ได้ พูดไม่เป็น อึกอัก อึกอัด คิดคำศัพท์ไม่ได้ พูดสนทนาไม่ถูก หนทางแก้ไขอาจจะไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย การจะนำภาษาจีนมาใช้ได้คล่องนั้น จำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาจีนอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวยากรณ์ การจดจำคำศัพท์ การทำความเข้าใจกับสำนวนที่ใช้ยาก รวมไปการออกเสียงให้ถูกต้องก็สำคัญไม่ต่างกัน นอกจากการเรียนรู้อย่างหนัก การนำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ให้บ่อยก็จำเป็นไม่น้อย เพราะถ้าเรารู้ เราจำ แต่เราไม่ได้นำมาใช้ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ แล้วสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาจีน แต่อยากใช้ภาษาจีนได้และอยากสนุกกับภาษาจีน จะทำอย่างไร หนังสือเล่มนี้จึงได้นำบทสนทนามาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจ และนำไปต่อยอดในการแต่งประโยคสนทนาภาษาจีนเพื่อใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้อย่างสนุกและถูกต้อง

บรรณาธิการ

 
 • ใคร
 • อาหาร
 • อากาศ
 • ยา
 • ตั๋ว
 • โทรศัพท์มือถือ
 • อินเตอร์เน็ต
 • ช่วย
 • เดินทาง
 • ส่ง
 • มี
 • อยู่
 • นาน
 • ผิด
 • ถูก
 

สนุกสนทนาภาษาจีน ได้รวบรวมบทสนทนาน่ารู้และควรรู้ที่สามารถหยิบมาใช้ได้ง่ายในชีวิตประจำวัน โดยนำคำศัพท์ที่เราพบเจอบ่อยในชีวิตประจำวันมาเป็นตัวตั้ง แล้วนำคำศัพท์นั้นมาแต่งเป็นประโยคบทสนทนาน่ารู้ที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้สนทนาได้อย่างสนุกสนานในสถานการณ์จริง