ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้เขียน :

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบของข้าราชการ

SP ACADEMY

9786163800497

236

20.5 x 28.8 x 1.6 cm

554 g

สอบบรรจุ

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 250.00 บาท

237.50 บาท

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่สอบเข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้ที่สนในทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียน การสอน การค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ

 
 
 
  • ประวัติความเป็นมา
  • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  • โครงสร้างสำนักงาน ปปง.
  • วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก/อำนาจหน้าที่
  • หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายฟอกเงิน
  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย