ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

การแก้ปัญหาช่างยนต์ (ปกใหม่)

ผู้เขียน :

เป็นหนังสือภาคปฏิบัติ ใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหา้ข้อขัดข้องในระบบต่างๆ ของรถยนต์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจท

ซีเอ็ดยูเคชั่น

9786160816187

528

22.0 x 17.0 x 2.1 cm

735 g

คู่มือช่าง

Paperback

งานช่าง,เครื่องยนต์,อาชีวศึกษา

Send to friend

Books

ราคา 230.00 บาท

218.50 บาท