ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ธงชาติ อาเซียน

ผู้เขียน :

พิชัย พงศ์พิทักษ์พงศ์

9000018113

ความรู้รอบตัวทั่วไป

2.45 MB

PDF

Send to friend

E-Books

29.00 บาท

หนังสือเพื่อการเรียนรู้ พร้อมภาพประกอบการ์ตูนสีสันสดใส ผู้อ่านจะได้รู้จักกับธงชาติ ของ 10
ประเทศในประชาคมอาเซียน และเรียนรู้จักธงชาติ ชื่อทางการ เมืองหลวง สกุลเงิน
พร้อมความหมายของธงแต่ละประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558