ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

เผยข้อสอบ ตอบโจทย์เคมี

ผู้เขียน :

ตัวอย่างข้อสอบที่ใช้ได้จริงในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสามัญ (7 วิชา/กสพท.) และ PAT 2 รวม 240 ข้อ

ศูนย์หนังสือจุฬา

9786163214430

303

0.0 x 0.0 x 0.0 cm

530 g

เอ็นทรานซ์

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 245.00 บาท

232.75 บาท

หนังสือ “เผยข้อสอบ ตอบโจทย์วิชาเคมี” เล่มนี้เป็นซีรี่ที่ 5 ต่อจาก “ผ่าข้อสอบเจาะโจทย์วิชาเคมี” ภายในประกอบด้วยตัวอย่างข้อสอบเคมี สำหรับเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นหลัก เหมาะสำหรับใช้ฝึกทำด้วยตนเอง เพื่อลงสนามสอบที่จัดขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวมไปถึงการสอบตรงฯ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ข้อสอบ 6 ฉบับ รวม 240 ข้อ ถูกออกแบบขึ้นใหม่ ตาม concept ของโจทย์ในข้อสอบจริง พ.ศ.2554-2556 ซึ่งมีการพลิกผันชนิดเกิดกระแสเสียงวิพากษ์ในหมู่นักเรียนและครูอาจารย์จำนวนมาก ถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับความยากโครงสร้างโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้น และนำการประยุกต์ใช้ความรู้มาวิเคราะห์สิ่งที่ไม่เคยผ่านตามาก่อน ที่ท่านสามารถเรียนรู้ได้จากข้อสอบทั้ง 6 ฉบับในเล่มนี้ โดย 3 ฉบับแรกใช้สำหรับเตรียมตัวสอบวิชาสามัญ (กสพท.) ส่วน 3 ฉบับหลังเป็นข้อสอบแนวเดียวกับ PAT 2 หนังสือเล่มนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 560 ชั่วโมง ในการรวบรวมข้อมูล ออกแบบ และเรียบเรียงขึ้นตลอดระยะเวลา 8 เดือน เพื่อให้ได้ตัวอย่างข้อสอบที่มีคุณภาพ และใกล้เคียงกับข้อสอบในปัจจุบันมากที่สุด รวมถึง “เฉลยวิธีคิด” ในรูปแบบที่ใช้ได้ดีในการสอบจริง