ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

บุคคลสำคัญในอาเซียน

ผู้เขียน :

เป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค

สกายบุ๊กส์

9786162133633

71

0.0 x 0.0 x 0.0 cm

220 g

บทความ/สารคดี

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 119.00 บาท

113.05 บาท

หนังสือ บุคคลสำคัญในอาเซียน เล่มนี้
ได้รวบรวมข้อมูลบุคคลสำคัญทั้ง 10 ประเทศ
อย่างละเอียด พร้อมรูปภาพประกอบสวยงาม