ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ม.1 (วิทย์-คณิต)

ผู้เขียน :

ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง

9786162371561

336

18.5 x 26.0 x 1.1 cm

610 g

ชั้นมัธยมต้น

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 148.00 บาท

140.60 บาท

ประกอบด้วย
- สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1
   และ ภาคเรียนที่ 2 อย่างละเอียดครบถ้วน
- แบบฝึกหัดเสริมทักษะเข้มพร้อมเฉลย เพื่อเสริมเน้น
   ความเข้าใจในเนื้อหา

สำหรับ
- เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค
   และสอบปลายภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
- เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพื่อศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น