รีวิว

 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
5.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

modonut@gmail.com
1 ปี ก่อน

"พระมหาชนก หนังสือเรื่องนี้ เป็นที่รัก ของข้าพเจ้า" เมื่อถึงเวลาที่เรือแตกจะจมน้ำ พระมหาชนกไม่ได้สะทกสะท้านอันใด เตรียมตัวให้พร้อม และเมื่อลงสู่น้ำ ก็ทรงว่ายไปเรื่อยๆ ไปทุกๆทิศ ทุกๆทาง ว่ายไปโดยไม่ร้องขอต่อผู้ใด ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาขอพร หรืออ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อเทวดาฟ้าดินใด ว่ายไปด้วยกำลังแห่งตน ว่ายไปด้วยความเพียรแห่งตน เมื่อเจอวิกฤติและความยากลำบาก อับจนสิ้นหนทางแล้ว และอาจมองไม่เห็นทางออก หรือหนทางข้างหน้าใดๆก็ตาม ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม และลงมือกระทำอันใดก็ตามไปก่อน ช่วยด้วยตัวเราเองก่อน ด้วยกำลังแห่งตนเองก่อน เราอาจจะประสบความสำเร็จด้วยความเพียรของเราเอง ก่อนที่ความช่วยเหลือใดจะมาถึงก็เป็นได้ สิ่งที่พระองค์ พระผู้เป็นที่รักยิ่ง ทรงมอบไว้ให้ชาวไทยทุกคน

5 คะแนน

 • 0