รีวิว

 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
5.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

ดาวกระดาษ
7 เดือน ก่อน

เมื่อข้าพเจ้าย่ำแดนมังกร เนื้อหามาจากการบรรยายการเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองจีนในฃ่วง พ.ศ.2524 พระองค์ได้บรรยายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองจีน ,บรรยายความเป็นอยู่ของพระองค์ในระยะเวลาที่ประทับอยู่ที่เมืองจีน ,ให้ความรู้ในเรื่องสถานที่ รวมถึงประวัติศาสตร์เมืองจีนได้อย่างเข้าใจง่าย ทั้งหมดนี้มาจากการบรรยายถึงหนังสือ "ย่ำแดนมังกร" พระราชนิพนธ์สารคดีท่องเที่ยวใน พ.ศ.2524 ซึ่งพระองค์ยังได้เล่าถึงเบื้องหลังงานพระราชนิพนธ์ ,การสืบค้นข้อมูล ,การเขียน และการอ่านที่ดี ที่ผู้อ่านพึงมี พึงปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเป็นบทเรียน หรือหนังสือแนะนำเมืองจีนแล้ว ยังเป็นหนังสือที่สามารถเป็นต้นแบบให้แก่นักเขียนที่ดีได้อีกด้วย

5 คะแนน

 • 0