รีวิว

 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
5.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

KongKwan
2 เดือน ก่อน

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในคนวัยทำงานได้เป็นอย่างดี และมีภาพประกอบเนื้อหาทำให้เราสามารถปฏิบัติท่ากายภาพต่างๆตามได้โดยง่าย... ซึ่งจากการอ่านจะเห็นได้ว่าอาการของโรคทั้ง10นี้ จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก ถ้าเรารู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธี หมั่นใส่ใจตรวจดูสุขภาพ เลือกรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะอนามัย และที่สำคัญคือหมั่นออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอค่ะ

5 คะแนน

 • 0