ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Customer Line


0-2423-9998
       0-2423-9999 กด 4

0-2449-9558

Facebook Twitter IG Line

รางวัลซีไรต์

รางวัลซีไรต์ (อังกฤษ: S.E.A. Write) มีชื่อเต็มว่า รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (อังกฤษ: Southeast Asian Writers Award) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้แก่กวีและนักเขียนใน 10 ประเทศรัฐสมาชิกแห่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน

โดยงานเขียนที่ได้รับรางวัลเป็นผลงานที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง และมีงานเขียนหลากหลายรูปแบบที่ได้รับรางวัล อย่างเช่น กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยายละครเวที คติชนวิทยา รวมไปถึงงานเขียนด้านสารคดีและงานเขียนทางด้านศาสนา พิธีจะถูกจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ทรงเป็นประธานในพิธี

นับตั้งแต่มีการก่อตั้งรางวัลซีไรต์ขึ้น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงประกอบด้วยรัฐสมาชิกเพียง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซียฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมา ในปี พ.ศ. 2527 บรูไนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามเข้าร่วมในปี พ.ศ. 2538ลาวและพม่าเข้าร่วมในปี พ.ศ. 2540 และกัมพูชาเข้าร่วมหลังสุดในปี พ.ศ. 2542

หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ตั้งแต่ปี 2522 - 2556

ปี ผู้แต่ง - ชื่อเรื่อง ปก
2556 อังคาร จันทาทิพย์ หัวใจห้องที่ห้า
2555 วิภาส ศรีทอง คนแคระ
2554 จเด็จ กำจรเดช  แดดเช้า ร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
2553 ซะการีย์ยา อมตยา ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
2552 อุทิศ เหมะมูล ลับแล, แก่งคอย
2551 วัชระ สัจจะสารสิน เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
2550 มนตรี ศรียงค์ ลกในดวงตาข้าพเจ้า
2549 งามพรรณ เวชชาชีวะ ความสุขของกะทิ
2548 บินหลา สันกาลาคีรี เจ้าหงิญ
2547 เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ แม่น้ำรำลึก
2546 เดือนวาด พิมวนา ช่างสำราญ
2545 ปราบดา หยุ่น ความน่าจะเป็น
2544 โชคชัย บัณฑิต บ้านเก่า
2543 วิมล ไทรนิ่มนวล อมตะ
2542 วินทร์ เลียววาริณ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน
2541 แรคำ ประโดยคำ ในเวลา
2540 วินทร์ เลียววาริณ ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
2539 กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ แผ่นดินอื่น
2538 ไพวรินทร์ ขาวงาม ม้าก้านกล้วย
2537 ชาติ กอบจิตติ เวลา
2536 ศิลา โคมฉาย ครอบครัวกลางถนน
2535 ศักดิ์สิริ มีสมสืบ มือนั้นสีขาว
2534 มาลา คำจันทร์ จ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน
2533 อัญชัน อัญมณีแห่งชีวิต
2532 จิระนันท์ พิตรปรีชา ใบไม้ที่หายไป
2531 นิคม รายยวา ตลิ่งสูง ซุงหนัก
2530 ไพฑูรย์ ธัญญา ก่อกองทราย
2529 อังคาร กัลยาณพงศ์ ปณิธานกวี
2528 กฤษณา อโศกสิน ปูนปิดทอง
2527 วาณิช จรุงกิจอนันต์ ซอยเดียวกัน
2526 คมทวน คันธนู นาฏกรรมบนลานกว้าง
2525 ชาติ กอบจิตติ คำพิพากษา
2524 อัศศิริ ธรรมโชติ ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง
2523 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เพียงความเคลื่อนไหว
2522 คำพู บุญทวี ลูกอีสาน 

Jan 11, 2013 3:31 pm
Read: 7,431