ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Customer Line


0-2423-9998
       0-2423-9999 กด 4

0-2449-9558

Facebook Twitter IG Line

Terms & Conditions

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ทางบริษัทรับประกันคุณภาพหนังสือเฉพาะหนังสือของสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ ที่ท่านสั่งซื้อจากทาง naiin.com  หากหนังสือชำรุดเนื่องจาก หน้าไม่ครบ,หน้าซ้ำ หรือหนังสือเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการพิมพ์ ท่านสามารถ เปลี่ยนคืน ได้ที่ร้านนายอินทร์ ทุกสาขา (เฉพาะสาขาที่บริหารโดยบริษัทฯ โดยคลิกเพื่อดูรายละเอียดสาขา) โดยท่านต้องนำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากทางเรา แนบไปด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันกับพนักงาน ร้านนายอินทร์ ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือท่านสามารถ เปลี่ยนสินค้า โดยติดต่อที่หมายเลข  โทรศัพท์  0-2423-9999 กด 4  หรือ  e-mail : cs@naiin.com

Jan 21, 2012 9:39 pm
Read: 13,424