การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผู้เขียนได้รวบรวมจากประสบการณ์ตรงในการจัดทำผลงานทางวิชาการมากมาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน และจากการทำหน้าที่วิทยากรในการพัฒนาครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ มาเรียบเรียงเป็นรูปเล่มเพื่อให้ครูใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ดีขึ้น โดยได้นำเสนอสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาหลายประเภท พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบ ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป ที่ใช้พัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หนังสือ ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิง นิทาน ความบันเทิงที่แฝงด้วยคติเตือนใจและเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีความน่าสนใจในตัวทั้งภาพ แสง สี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book การเรียนรู้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์แทนการอ่านจากหนังสือ ชุดการสอนหรือชุดการเรียนรู้ รูปแบบการนำสื่อประสมมารวบรวมเป็นชุดเพื่อสะดวกต่อการเรียนรู้ แบบฝึก สื่อสำหรับให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ เพลง สื่อที่ทำให้ผู้เรียนชอบ ได้รับความรู้ และมีความสนใจเรียนมากขึ้น เกม การเล่นหรือกิจกรรมที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นเอกสารที่ให้ความรู้สำหรับให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากการศึกษา รวมถึงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบนวัตกรรม และการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อนวัตกรรรม ที่ช่วยให้ครูผู้สอนนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
นอกจากจะใช้หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อแล้ว ครูผู้สอนยังสามารถใช้เป็นเอกสารในการเขียนรายงานประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันนี้ยังขาดแนวทางการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดทำผลงานวิชาการและใช้อ้างอิง รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก หนังสือเล่มนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและควรมีไว้เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ซื้อสนพ.สถาพรครบ 2 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

290.00 บาท

275.50 บาท

"คุณประหยัดไป 14.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ


รายละเอียด : การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผู้เขียนได้รวบรวมจากประสบการณ์ตรงในการจัดทำผลงานทางวิชาการมากมาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน และจากการทำหน้าที่วิทยากรในการพัฒนาครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ มาเรียบเรียงเป็นรูปเล่มเพื่อให้ครูใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ดีขึ้น โดยได้นำเสนอสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาหลายประเภท พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบ ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป ที่ใช้พัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หนังสือ ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิง นิทาน ความบันเทิงที่แฝงด้วยคติเตือนใจและเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีความน่าสนใจในตัวทั้งภาพ แสง สี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book การเรียนรู้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์แทนการอ่านจากหนังสือ ชุดการสอนหรือชุดการเรียนรู้ รูปแบบการนำสื่อประสมมารวบรวมเป็นชุดเพื่อสะดวกต่อการเรียนรู้ แบบฝึก สื่อสำหรับให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ เพลง สื่อที่ทำให้ผู้เรียนชอบ ได้รับความรู้ และมีความสนใจเรียนมากขึ้น เกม การเล่นหรือกิจกรรมที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นเอกสารที่ให้ความรู้สำหรับให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากการศึกษา รวมถึงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบนวัตกรรม และการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อนวัตกรรรม ที่ช่วยให้ครูผู้สอนนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
นอกจากจะใช้หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อแล้ว ครูผู้สอนยังสามารถใช้เป็นเอกสารในการเขียนรายงานประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันนี้ยังขาดแนวทางการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดทำผลงานวิชาการและใช้อ้างอิง รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก หนังสือเล่มนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและควรมีไว้เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว