ฐานันดรที่สี่ จากระบบโลกถึงรัฐไทย

หนังสือที่นำบางส่วนของบทความวิจัย บทความเชิงวารสารศาสตร์ และบทสัมภาษณ์ของผู้เขียนในช่วง พ.ศ.2529-2536 มารวมไว้ในที่เดียวกัน ในระยะเวลาดังกล่าวประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลในการนำของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ คุณอานันท์ ปันยารชุน 1 พลเอกสุจินดา คราประยูร อานันท์ ปันยารชุน 2 และคุณชวน หลีกภัย ในระดับโลก ช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นยุคหลังสงครามเย็นอย่างเต็มรูปแล้ว หลังจากสิ้นสุดของสงครามเวียดนามในทศวรรษ 1970 ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพโซเวียต ตลอดทั้งยุโรปตะวันออกได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลก รัฐไทยก็ได้ประสบกับความเปลี่ยนแปลงบางชนิดด้วย กล่าวคือ เมื่อการเมืองไทยได้ก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวมากขึ้น และเศรษฐกิจไทยได้เชื่อมโยงเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลกใกล้ชิดมากขึ้น
อาการสำคัญของการปรับตัวของรัฐไทยปรากฏขึ้นในรูปของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ซึ่งได้ก่อให้เกิดกระแสทางสังคมขึ้นมาชุดหนึ่ง นั่นก็คือการปฏิสนธิของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจฟองสบู่ในทศวรรษ 1990 เนื้อหาของ "ฐานันดรที่สี่" คือความพยายามที่จะตอบโจทย์บางประการในมิติของการสื่อสารมวลชนที่บังเกิดขึ้นจากบริบททางสังคมดังกล่าวข้างต้นนั้น...
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ซื้อหนังสือในเครืออมรินทร์และสนพ.ที่ร่วมรายการ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

375.00 บาท

356.25 บาท

"คุณประหยัดไป 18.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฐานันดรที่สี่ จากระบบโลกถึงรัฐไทย


รายละเอียด : ฐานันดรที่สี่ จากระบบโลกถึงรัฐไทย

หนังสือที่นำบางส่วนของบทความวิจัย บทความเชิงวารสารศาสตร์ และบทสัมภาษณ์ของผู้เขียนในช่วง พ.ศ.2529-2536 มารวมไว้ในที่เดียวกัน ในระยะเวลาดังกล่าวประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลในการนำของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ คุณอานันท์ ปันยารชุน 1 พลเอกสุจินดา คราประยูร อานันท์ ปันยารชุน 2 และคุณชวน หลีกภัย ในระดับโลก ช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นยุคหลังสงครามเย็นอย่างเต็มรูปแล้ว หลังจากสิ้นสุดของสงครามเวียดนามในทศวรรษ 1970 ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพโซเวียต ตลอดทั้งยุโรปตะวันออกได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลก รัฐไทยก็ได้ประสบกับความเปลี่ยนแปลงบางชนิดด้วย กล่าวคือ เมื่อการเมืองไทยได้ก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวมากขึ้น และเศรษฐกิจไทยได้เชื่อมโยงเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลกใกล้ชิดมากขึ้น
อาการสำคัญของการปรับตัวของรัฐไทยปรากฏขึ้นในรูปของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ซึ่งได้ก่อให้เกิดกระแสทางสังคมขึ้นมาชุดหนึ่ง นั่นก็คือการปฏิสนธิของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจฟองสบู่ในทศวรรษ 1990 เนื้อหาของ "ฐานันดรที่สี่" คือความพยายามที่จะตอบโจทย์บางประการในมิติของการสื่อสารมวลชนที่บังเกิดขึ้นจากบริบททางสังคมดังกล่าวข้างต้นนั้น...

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว