ชุด Box Set เพชรพระอุมา 48 ปี ชุดที่ 3 ตอนจอมผีดิบมันตรัย (ล.9-12)

‘มันตรัย’ ราชปุโรหิต ผู้มีกิตติศัพท์เป็นที่ระบือทั่วแผ่นดินใกล้ไกล

เป็นผู้สามารถติดต่อเชื่อมถึงได้ ไม่ว่าสวรรค์เบื้องบนและนรกเบื้องต่ำ

เป็นผู้เต็มไปด้วยอำนาจ กฤติยามนต์ดำ มายามืด

เป็นปราชญ์ของปราชญ์ เป็นพ่อมดของพ่อมด  และเป็นแทบทุกสิ่งทุกอย่าง

ในมหาอาณาจักร ‘นิทรานคร’ เว้นไว้แต่ประการเดียวเท่านั้น

ประการเดียวที่มันตรัยผู้ทรงอำนาจเหนือฟ้าจรดดินไม่สามารถจะบันดาลได้

สิ่งนั้นคือ...ไม่สามารถจะเป็นที่เสน่หาของมกุฎราชกุมารี

‘พันธุมวดี’ นางพญาแห่งนครหลับ

ด้วยดวงจิตอันโลดเถลิงไปด้วยไฟแห่งโมหะและโลภะ

ด้วยดวงใจอันไม่อาจหยั่งถึงอานุภาพแห่งรัก ที่ฤทธานุภาพใดในสามโลก

จะบังคับก็หาไม่ แลกอปรไปด้วยความริษยาอาฆาต ความล่มสลาย

แห่งนิทรานครจึงอุบัติ! อุบัติด้วยน้ำมือหฤโหดของราชปุโรหิตมันตรัย

แลความอำมหิตแห่งมหิทธิฤทธิ์มืดมิดนั้น ยังครอบคลุมอีกนับพันหมื่นปี

เมื่อความล่มสลายแห่งนิทรานคร ไม่ใช่ความสูญสิ้นแห่ง ‘มัน’!

วิญญาณร้ายยิ่งแกร่งกร้าว ฤทธาแห่งมนต์มืดยิ่งเพิ่มพูน วิญญาณทุกดวง

แห่งนิทรานครถูกจองจำกักขัง และวนเวียนไม่รู้ผุดรู้เกิด ความหฤโหด

ที่มิมีสิ่งใดเทียบได้ด้วยกฤติยามนต์ มายามืด ที่พ่นผ่านมโนจิตอันน่าสยอง

เกินคำบรรยาย ทำให้ทุกวิญญาณมีร่างสิงสู่...หากร่างนั้นมิใช่สัตว์

ร่างนั้นมิใช่คน อีกทั้งไม่ใช่ธรรมชาติด้วย

‘ร่าง’ ไม่มีคำจำกัดความ แล ‘วิญญาณ’ ต้องถูกจองจำ!

นี่แหละ อำนาจที่ท้าทายทุกอำนาจแห่งสามโลกของ ‘จอมผีดิบมันตรัย’

จำนวน :

1

940.00 บาท

893.00 บาท

"คุณประหยัดไป 47.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 35 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ชุด Box Set เพชรพระอุมา 48 ปี ชุดที่ 3 ตอนจอมผีดิบมันตรัย (ล.9-12)


รายละเอียด : ชุด Box Set เพชรพระอุมา 48 ปี ชุดที่ 3 ตอนจอมผีดิบมันตรัย (ล.9-12)

‘มันตรัย’ ราชปุโรหิต ผู้มีกิตติศัพท์เป็นที่ระบือทั่วแผ่นดินใกล้ไกล

เป็นผู้สามารถติดต่อเชื่อมถึงได้ ไม่ว่าสวรรค์เบื้องบนและนรกเบื้องต่ำ

เป็นผู้เต็มไปด้วยอำนาจ กฤติยามนต์ดำ มายามืด

เป็นปราชญ์ของปราชญ์ เป็นพ่อมดของพ่อมด  และเป็นแทบทุกสิ่งทุกอย่าง

ในมหาอาณาจักร ‘นิทรานคร’ เว้นไว้แต่ประการเดียวเท่านั้น

ประการเดียวที่มันตรัยผู้ทรงอำนาจเหนือฟ้าจรดดินไม่สามารถจะบันดาลได้

สิ่งนั้นคือ...ไม่สามารถจะเป็นที่เสน่หาของมกุฎราชกุมารี

‘พันธุมวดี’ นางพญาแห่งนครหลับ

ด้วยดวงจิตอันโลดเถลิงไปด้วยไฟแห่งโมหะและโลภะ

ด้วยดวงใจอันไม่อาจหยั่งถึงอานุภาพแห่งรัก ที่ฤทธานุภาพใดในสามโลก

จะบังคับก็หาไม่ แลกอปรไปด้วยความริษยาอาฆาต ความล่มสลาย

แห่งนิทรานครจึงอุบัติ! อุบัติด้วยน้ำมือหฤโหดของราชปุโรหิตมันตรัย

แลความอำมหิตแห่งมหิทธิฤทธิ์มืดมิดนั้น ยังครอบคลุมอีกนับพันหมื่นปี

เมื่อความล่มสลายแห่งนิทรานคร ไม่ใช่ความสูญสิ้นแห่ง ‘มัน’!

วิญญาณร้ายยิ่งแกร่งกร้าว ฤทธาแห่งมนต์มืดยิ่งเพิ่มพูน วิญญาณทุกดวง

แห่งนิทรานครถูกจองจำกักขัง และวนเวียนไม่รู้ผุดรู้เกิด ความหฤโหด

ที่มิมีสิ่งใดเทียบได้ด้วยกฤติยามนต์ มายามืด ที่พ่นผ่านมโนจิตอันน่าสยอง

เกินคำบรรยาย ทำให้ทุกวิญญาณมีร่างสิงสู่...หากร่างนั้นมิใช่สัตว์

ร่างนั้นมิใช่คน อีกทั้งไม่ใช่ธรรมชาติด้วย

‘ร่าง’ ไม่มีคำจำกัดความ แล ‘วิญญาณ’ ต้องถูกจองจำ!

นี่แหละ อำนาจที่ท้าทายทุกอำนาจแห่งสามโลกของ ‘จอมผีดิบมันตรัย’

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ชุด Box Set เพชรพระอุมา 48 ปี ชุดที่ 3 ตอนจอมผีดิบมันตรัย (ล.9-12)