คู่มือลดภาษี ฉบับลดได้จริง ได้เงินคืนมาก

พบกับสิ่งที่คุณต้องรู้ และนำไปปฏิบัติได้จริง อย่างครบถ้วน จัดเต็มเพื่อให้คุณสามารถลดภาษีได้อย่างสุดๆ ไม่ว่าจะเป็น

...ทำความ เข้าใจประเภทของเงินได้ให้กระจ่าง เพื่อที่คุณจะรู้ว่าคุณเข้าข่ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาประเภท ภ.ง.ด. 94

นอกเหนือจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประเภท ภ.ง.ด. 91 หรือไม่

...ความเป็นธรรม" สำหรับ "ผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" และ "ผู้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" อันสัมพันธ์กับเงินได้ที่ได้รับ :ต่ออัตราค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องจ่าย

...เงินได้อะไรบ้าง ที่ได้รับการ “ยกเว้นภาษี” หรือ “ลดหย่อนภาษี” สิทธิ และผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ที่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องรู้

 ...สิทธิ ที่ผู้มีเงินได้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ :สิทธิที่ผู้มีเงินได้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 ( 1 ) ถึง ( 8 ) ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประเภท ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.94 

...วางแผนการเสียภาษี ให้เป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุดและลดหย่อนภาษีให้ได้มากที่สุด 
...ศึกษาสูตรคำนวณภาษีเพื่อลดหย่อนภาษีและลองคำนวณดู แม้ปัจจุบันจะมีโปรแกรมคำนวณภาษี แต่การคำนวณด้วยตัวเองจะทำให้คุณเกิดความชำนาญ

...ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่คุณสามารถลดหย่อนภาษีตามที่คุณพอใจ ได้อย่างง่ายๆ สบายๆ
  
                    "อยากเสียภาษีให้น้อยที่สุด...คู่มือเล่มนี้ช่วยได้!"

จำนวน :

1

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือลดภาษี ฉบับลดได้จริง ได้เงินคืนมาก


รายละเอียด : คู่มือลดภาษี ฉบับลดได้จริง ได้เงินคืนมาก

พบกับสิ่งที่คุณต้องรู้ และนำไปปฏิบัติได้จริง อย่างครบถ้วน จัดเต็มเพื่อให้คุณสามารถลดภาษีได้อย่างสุดๆ ไม่ว่าจะเป็น

...ทำความ เข้าใจประเภทของเงินได้ให้กระจ่าง เพื่อที่คุณจะรู้ว่าคุณเข้าข่ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาประเภท ภ.ง.ด. 94

นอกเหนือจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประเภท ภ.ง.ด. 91 หรือไม่

...ความเป็นธรรม" สำหรับ "ผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" และ "ผู้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" อันสัมพันธ์กับเงินได้ที่ได้รับ :ต่ออัตราค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องจ่าย

...เงินได้อะไรบ้าง ที่ได้รับการ “ยกเว้นภาษี” หรือ “ลดหย่อนภาษี” สิทธิ และผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ที่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องรู้

 ...สิทธิ ที่ผู้มีเงินได้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ :สิทธิที่ผู้มีเงินได้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 ( 1 ) ถึง ( 8 ) ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประเภท ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.94 

...วางแผนการเสียภาษี ให้เป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุดและลดหย่อนภาษีให้ได้มากที่สุด 
...ศึกษาสูตรคำนวณภาษีเพื่อลดหย่อนภาษีและลองคำนวณดู แม้ปัจจุบันจะมีโปรแกรมคำนวณภาษี แต่การคำนวณด้วยตัวเองจะทำให้คุณเกิดความชำนาญ

...ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่คุณสามารถลดหย่อนภาษีตามที่คุณพอใจ ได้อย่างง่ายๆ สบายๆ
  
                    "อยากเสียภาษีให้น้อยที่สุด...คู่มือเล่มนี้ช่วยได้!"

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว