วิพากษ์ประธานเหมา

เป็นที่ทราบกันดีว่าในวงวิชาการด้านจีนศึกษาและลัทธิมาร์กซ์ เชาวน์ พงษ์พิชิต มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง เพราะท่านมีโอกาสได้ศึกษาทฤษฎีสังคมและการเมืองอย่างแตกฉาน จึงทำให้ผลงานของท่านจึงได้รับการยอมรับในวงวิชาการ เช่น ลูกจีนรักชาติ ที่ทางสำนักพิมพ์มติชนได้จัดพิมพ์ไปเมื่อ ๒ ปีที่แล้ว

ข้อมูลจากหนังสือเล่มดังกล่าวทำให้เราเข้าใจความเคลื่อนไหว ของพรรคคอมมิวนิสต์สยามสายจีนในเมืองไทย ได้อย่างลึกซึ้ง และ เบื้องหลังของชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาตั้งรกรากในเมืองไทย

ส่วนหนังสือเล่มใหม่นี้ ว่าด้วยแนวคิดทางการเมืองของเหมาเจ๋อตง ซึ่งเคยพิมพ์เป็นตอนๆใน มติชนสุดสัปดาห์ โดยใช้ชื่อว่า คุณูปการ และความผิดพลาด ของเหมาเจ๋อตง แล้วมารวมเป็นเล่มโดยใช้ชชื่อว่าวิพากษ์ประธานเหมา

เราอาจจะรับรู้เรื่อง เหมาเจอตง มาไม่น้อย โดยผ่านนักวิชาการตะวันตก

แต่ถ้าเป็นข้อมูลท่านประธานเหมา รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งสาธารณัฐประชาชนจีน ที่กลั่นกรองจาก เชาวน์นั้น ย่อมไม่ธรรมดา

โดยนำเสนอทั้งคุณูปการ และความผิดพลาด ของ เหมาเจอตงที่มีต่อจีน

และข้อมูลที่เชาวน์ใช้เขียนนั้นจะอิงกับข้อมูลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่อนข้างมาก อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ทางฝ่ายตะวันตกอาจจะไม่มี เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

จำนวน :

1

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : วิพากษ์ประธานเหมา


รายละเอียด : วิพากษ์ประธานเหมา

เป็นที่ทราบกันดีว่าในวงวิชาการด้านจีนศึกษาและลัทธิมาร์กซ์ เชาวน์ พงษ์พิชิต มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง เพราะท่านมีโอกาสได้ศึกษาทฤษฎีสังคมและการเมืองอย่างแตกฉาน จึงทำให้ผลงานของท่านจึงได้รับการยอมรับในวงวิชาการ เช่น ลูกจีนรักชาติ ที่ทางสำนักพิมพ์มติชนได้จัดพิมพ์ไปเมื่อ ๒ ปีที่แล้ว

ข้อมูลจากหนังสือเล่มดังกล่าวทำให้เราเข้าใจความเคลื่อนไหว ของพรรคคอมมิวนิสต์สยามสายจีนในเมืองไทย ได้อย่างลึกซึ้ง และ เบื้องหลังของชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาตั้งรกรากในเมืองไทย

ส่วนหนังสือเล่มใหม่นี้ ว่าด้วยแนวคิดทางการเมืองของเหมาเจ๋อตง ซึ่งเคยพิมพ์เป็นตอนๆใน มติชนสุดสัปดาห์ โดยใช้ชื่อว่า คุณูปการ และความผิดพลาด ของเหมาเจ๋อตง แล้วมารวมเป็นเล่มโดยใช้ชชื่อว่าวิพากษ์ประธานเหมา

เราอาจจะรับรู้เรื่อง เหมาเจอตง มาไม่น้อย โดยผ่านนักวิชาการตะวันตก

แต่ถ้าเป็นข้อมูลท่านประธานเหมา รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งสาธารณัฐประชาชนจีน ที่กลั่นกรองจาก เชาวน์นั้น ย่อมไม่ธรรมดา

โดยนำเสนอทั้งคุณูปการ และความผิดพลาด ของ เหมาเจอตงที่มีต่อจีน

และข้อมูลที่เชาวน์ใช้เขียนนั้นจะอิงกับข้อมูลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่อนข้างมาก อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ทางฝ่ายตะวันตกอาจจะไม่มี เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว