สวัสดีอาเซียน พูดจาประสาอาเซียน

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 2558
นั้น ประชาชนชาวไทยทุกคนจำเป็นต้องเตรียมตัว ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นภาษา การพูดสื่อสาร การงานอาชีพ เพราะต่อไปประชาคมอาเซียน
จะเป็นเสมือนไร้พรมแดนแล้ว ประชาชนทุกประเทศสามารถเดินทางไปมา
หาสู่กันได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า รวมทั้งการประกอบธุรกิจติดต่อคาขายซึ่งกัน
และกันก็จะไม่มีกำแพงภาษีมาขวางกั้นอีกต่อไป สำหรับประเทษไทยยัง
ต้องเตรียมความพร้อมกันอีกมาก ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้มุ้งเน้นในเรื่อง
ของศิลปะ วัฒรธรรมของแต่ละประเทศ และที่สำคัญก็คือ ภาษาพูด
ที่จะต้องใช้ติดต่อสื่อสารกัน เช่น การนับเลขของแต่ละประเทศ ช่วง
เวลาต่างๆ การสั่งอาหาร การท่องเที่ยวช้อปปิ้ง การเดินทางขึ้นรถ
ลงเรือ เหล่านี้เป็นต้น

จึงเหมาะสำหรับเป็นคู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัย

จำนวน :

1

152.00 บาท

144.40 บาท

"คุณประหยัดไป 7.60 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : สวัสดีอาเซียน พูดจาประสาอาเซียน


รายละเอียด : สวัสดีอาเซียน พูดจาประสาอาเซียน

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 2558
นั้น ประชาชนชาวไทยทุกคนจำเป็นต้องเตรียมตัว ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นภาษา การพูดสื่อสาร การงานอาชีพ เพราะต่อไปประชาคมอาเซียน
จะเป็นเสมือนไร้พรมแดนแล้ว ประชาชนทุกประเทศสามารถเดินทางไปมา
หาสู่กันได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า รวมทั้งการประกอบธุรกิจติดต่อคาขายซึ่งกัน
และกันก็จะไม่มีกำแพงภาษีมาขวางกั้นอีกต่อไป สำหรับประเทษไทยยัง
ต้องเตรียมความพร้อมกันอีกมาก ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้มุ้งเน้นในเรื่อง
ของศิลปะ วัฒรธรรมของแต่ละประเทศ และที่สำคัญก็คือ ภาษาพูด
ที่จะต้องใช้ติดต่อสื่อสารกัน เช่น การนับเลขของแต่ละประเทศ ช่วง
เวลาต่างๆ การสั่งอาหาร การท่องเที่ยวช้อปปิ้ง การเดินทางขึ้นรถ
ลงเรือ เหล่านี้เป็นต้น

จึงเหมาะสำหรับเป็นคู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัย

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว