Format กรรม

รวมเรื่องกรรมที่จะทำให้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้น สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัว มีกรรมเป็นตัวให้กำเนิด มีกรรมเป็นตัวเกี่ยวข้อง มีกรรมเป็นที่พึ่ง สัตว์ทั้งหลายทำกรรมใด ดีหรือชั่วก็ตาม จักได้ผลกรรมนั้นแน่นอน และ..."ไม่ว่าจะไปอยู่กลางอากาศหรือหนีไปอยู่กลางทะเล จะช่วยคุ้มครองให้พ้นจากบาปกรรมได้ไม่มีเลย" (พุทธภาษิต)

จำนวน :

1

155.00 บาท

147.25 บาท

"คุณประหยัดไป 7.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : Format กรรม


รายละเอียด : Format กรรม

รวมเรื่องกรรมที่จะทำให้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้น สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัว มีกรรมเป็นตัวให้กำเนิด มีกรรมเป็นตัวเกี่ยวข้อง มีกรรมเป็นที่พึ่ง สัตว์ทั้งหลายทำกรรมใด ดีหรือชั่วก็ตาม จักได้ผลกรรมนั้นแน่นอน และ..."ไม่ว่าจะไปอยู่กลางอากาศหรือหนีไปอยู่กลางทะเล จะช่วยคุ้มครองให้พ้นจากบาปกรรมได้ไม่มีเลย" (พุทธภาษิต)

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว