การประยุกต์ใช้ MATLAB

หากใครเคยได้ฟังสุนทรพจน์ของ Steve Jobs ในพิธีมอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ( Stanford University) ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ทาง Youtube จะทราบถึงอัจฉริยภาพของเขา Steve Jobs ได้พูดถึงประเด็นที่สำคัญ 3 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกคือ การลากเส้นต่อจุด (connecting the dots) เขากล่าวไว้ว่า “ไม่มีใครสามารถลากเส้นต่อจุด โดยการมองไปยังอนาคตได้ เราจะต่อเส้นต่อจุดได้ก็ต่อเมื่อเราทำการเชื่อมต่อจุดย้อนกลับไปเท่านั้น และคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าจุดทั้งหลายที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนั้นมันจะหาทางลากเส้นเข้าหากันเองในอนาคต” ด้วยเหตุนี้คณะผู้เขียนจึงมีความตั้งใจที่จะเรียบเรียงหนังสือการประยุกต์ใช้ MATLAB เล่มนี้ตามปรัชญาข้างต้น โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ 10 บทแรก ซึ่งจะกล่าวถึงพื้นฐานโปรแกรม MATLAB เช่น ฟังก์ชันพื้นฐานทางสถิติ ฟังก์ชันพื้นฐานทางสถิติ ฟังก์ชันเกี่ยวกับเซต การใช้อักขระและสตริง การสร้าง cell array และตัวแปร structure การเขียนโปรแกรม GUI ด้วย Guide และการใช้งาน stimulink ส่วนที่ 2 คือ ตั้งแต่บทที่ 11-27 ซึ่งจะกล่าวถึงตัวอย่างทางทฤษฎีหรือการประยุกต์งานทางวิศวกรรมขั้นสูง เช่น แบบจำลองความเร็วของมอเตอร์ และการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถยนต์โดยใช้ simulink การจำลองพฤติกรรมของถังกวน การประมวลผลสัญญาณภาพแบบต่างๆ การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ระบบสื่อสารหลายอินพุตหลายเอาต์พุต และการเข้ารหัส การสื่อสารดาวเทียม ผลการแปลงเวฟเลต รวมถึงปัญหาที่ท้าทาย เช่น การแก้ปริศนาเกมซุโดกุ หรือการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมในกรณีเฉพาะต่างๆ โดยใช้โปรแกรม MATLAB ในการคำนวณและแสดงผล MATLAB จึงเป็นทัศนูปกรณ์ (Visual Aids) ที่สำคัญที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงความคิดมองเห็นภาพและเกิดความเข้าใจ (ลากเส้นต่อจุด) ต่อทฤษฎีหรือการประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร เครื่องกล เคมี และวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการใช้โปรแกรม MATLAB ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง

จำนวน :

1

380.00 บาท

361.00 บาท

"คุณประหยัดไป 19.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การประยุกต์ใช้ MATLAB


รายละเอียด : การประยุกต์ใช้ MATLAB

หากใครเคยได้ฟังสุนทรพจน์ของ Steve Jobs ในพิธีมอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ( Stanford University) ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ทาง Youtube จะทราบถึงอัจฉริยภาพของเขา Steve Jobs ได้พูดถึงประเด็นที่สำคัญ 3 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกคือ การลากเส้นต่อจุด (connecting the dots) เขากล่าวไว้ว่า “ไม่มีใครสามารถลากเส้นต่อจุด โดยการมองไปยังอนาคตได้ เราจะต่อเส้นต่อจุดได้ก็ต่อเมื่อเราทำการเชื่อมต่อจุดย้อนกลับไปเท่านั้น และคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าจุดทั้งหลายที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนั้นมันจะหาทางลากเส้นเข้าหากันเองในอนาคต” ด้วยเหตุนี้คณะผู้เขียนจึงมีความตั้งใจที่จะเรียบเรียงหนังสือการประยุกต์ใช้ MATLAB เล่มนี้ตามปรัชญาข้างต้น โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ 10 บทแรก ซึ่งจะกล่าวถึงพื้นฐานโปรแกรม MATLAB เช่น ฟังก์ชันพื้นฐานทางสถิติ ฟังก์ชันพื้นฐานทางสถิติ ฟังก์ชันเกี่ยวกับเซต การใช้อักขระและสตริง การสร้าง cell array และตัวแปร structure การเขียนโปรแกรม GUI ด้วย Guide และการใช้งาน stimulink ส่วนที่ 2 คือ ตั้งแต่บทที่ 11-27 ซึ่งจะกล่าวถึงตัวอย่างทางทฤษฎีหรือการประยุกต์งานทางวิศวกรรมขั้นสูง เช่น แบบจำลองความเร็วของมอเตอร์ และการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถยนต์โดยใช้ simulink การจำลองพฤติกรรมของถังกวน การประมวลผลสัญญาณภาพแบบต่างๆ การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ระบบสื่อสารหลายอินพุตหลายเอาต์พุต และการเข้ารหัส การสื่อสารดาวเทียม ผลการแปลงเวฟเลต รวมถึงปัญหาที่ท้าทาย เช่น การแก้ปริศนาเกมซุโดกุ หรือการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมในกรณีเฉพาะต่างๆ โดยใช้โปรแกรม MATLAB ในการคำนวณและแสดงผล MATLAB จึงเป็นทัศนูปกรณ์ (Visual Aids) ที่สำคัญที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงความคิดมองเห็นภาพและเกิดความเข้าใจ (ลากเส้นต่อจุด) ต่อทฤษฎีหรือการประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร เครื่องกล เคมี และวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการใช้โปรแกรม MATLAB ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การประยุกต์ใช้ MATLAB ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว