คณิตคิดเป็น ระดับประถมศึกษา ตอน เรขาคณิต

คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่ง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จึงมุ่งพัฒนาการคิด การคิดที่มีลักษณะเป็นกระบวนการต้องมีลำดับและขั้นตอนตั้งแต่
เริ่มต้นจนจบ โดยเริ่มจากการสังเกต คิดวิเคราะห์ การหาเหตุผล การสรุปเป็นความรู้
เป็นความคิดรวบยอด เป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ และมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อสรุป หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับการทบทวนความรู้

จำนวน :

1

70.00 บาท

66.50 บาท

"คุณประหยัดไป 3.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คณิตคิดเป็น ระดับประถมศึกษา ตอน เรขาคณิต


รายละเอียด : คณิตคิดเป็น ระดับประถมศึกษา ตอน เรขาคณิต

คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่ง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จึงมุ่งพัฒนาการคิด การคิดที่มีลักษณะเป็นกระบวนการต้องมีลำดับและขั้นตอนตั้งแต่
เริ่มต้นจนจบ โดยเริ่มจากการสังเกต คิดวิเคราะห์ การหาเหตุผล การสรุปเป็นความรู้
เป็นความคิดรวบยอด เป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ และมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อสรุป หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับการทบทวนความรู้

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว