พระอรหันต์ สอนกรรมฐาน ล.2

"ผู้ที่ข้ามสงสารสาครได้นั้น จะต้องมีความคิดแยกคายเชื่อมั่นใน
พระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้า เชื่อมั่นในพระธรรมคำสอน
ของพระองค์ว่าจะนำสรพพสัตว์ข้ามพันวัฏฏะได้จริงๆ และเชื่อมั่น
ในความสามารถของตัวเองว่า จะเป็นผู้ก้าวข้ามโลกสงสารได้จริงๆ
โดยไม่คิดตำหนิเตียนพระพุทธเจ้า ไม่ตำหนิติเตียนพระธรรมว่า
ไม่สามารถแก้กิเลสของมนุษย์ได้เหมือนครั้งสมัยพุทธกาล และไม่
คิดตำหนิติเตียนตนเองว่าไร้สมรรถภาพ หรือว่ามีกิเลสหนาเกินไป
จงทำให้บรรลุธรรมได้ช้ากว่าคนในสมัยพุทธกาล"

จำนวน :

1

159.00 บาท

151.05 บาท

"คุณประหยัดไป 7.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : พระอรหันต์ สอนกรรมฐาน ล.2


รายละเอียด : พระอรหันต์ สอนกรรมฐาน ล.2

"ผู้ที่ข้ามสงสารสาครได้นั้น จะต้องมีความคิดแยกคายเชื่อมั่นใน
พระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้า เชื่อมั่นในพระธรรมคำสอน
ของพระองค์ว่าจะนำสรพพสัตว์ข้ามพันวัฏฏะได้จริงๆ และเชื่อมั่น
ในความสามารถของตัวเองว่า จะเป็นผู้ก้าวข้ามโลกสงสารได้จริงๆ
โดยไม่คิดตำหนิเตียนพระพุทธเจ้า ไม่ตำหนิติเตียนพระธรรมว่า
ไม่สามารถแก้กิเลสของมนุษย์ได้เหมือนครั้งสมัยพุทธกาล และไม่
คิดตำหนิติเตียนตนเองว่าไร้สมรรถภาพ หรือว่ามีกิเลสหนาเกินไป
จงทำให้บรรลุธรรมได้ช้ากว่าคนในสมัยพุทธกาล"

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว