คู่มือสอบนักทรัพยากร (สนง.เศรษฐกิจการคลัง)

คู่มือสอบนักทรัพยากร (สนง.เศรษฐกิจการคลัง)

ประกอบด้วย
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับ งานในตำแหน่งนักทรัพยกรบุคคลปฏิบัติการ
โดยวิธีสอบข้อเขียน ซึ่งเป็ฯการทดสอบความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ทาง
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.ความรู้ด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ กระบวนการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร
2.ความรู้ด้านกฏหมายและกฏระเียบที่
   เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
   อาทิ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

จำนวน :

1

240.00 บาท

228.00 บาท

"คุณประหยัดไป 12.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบนักทรัพยากร (สนง.เศรษฐกิจการคลัง)


รายละเอียด : คู่มือสอบนักทรัพยากร (สนง.เศรษฐกิจการคลัง)

คู่มือสอบนักทรัพยากร (สนง.เศรษฐกิจการคลัง)

ประกอบด้วย
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับ งานในตำแหน่งนักทรัพยกรบุคคลปฏิบัติการ
โดยวิธีสอบข้อเขียน ซึ่งเป็ฯการทดสอบความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ทาง
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.ความรู้ด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ กระบวนการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร
2.ความรู้ด้านกฏหมายและกฏระเียบที่
   เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
   อาทิ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว