๓ กิเลส ๗ อริยะ (ปกใหม่)

"3 กิเลส 7 อริยะ" คัดสรรแนวทางการหลุดพ้นจากกิเลส 3 ประเภทคือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง ผ่านคำสอนจาก 7 พระอริยสงฆ์ที่รู้ซึ้งถึงความร้ายกาจของกิเลสเป็นอย่างดี และทุ่มเทชีวิตทั้งหมดกำจัดมันจนสิ้นซาก นำเสนอด้วยคำถามที่ปุถุชนคนธรรมดามักสงสัย และเผยเคล็ดลับด้วยคำตอบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน แม้ผู้ที่ไม่เคยศึกษาธรรมะมาก่อนก็เข้าใจได้ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

7 อมตะเถราจารย์ อันได้แก่

- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน)

- สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

- พระครูวินัยธร (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

- พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

- พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

- พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)

- พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ-เงื่อม อินทปัญโญ)

Tags : 3กิเลส7อริยะ ศาสนา

จำนวน :

1

99.00 บาท

94.05 บาท

"คุณประหยัดไป 4.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ๓ กิเลส ๗ อริยะ (ปกใหม่)


รายละเอียด : ๓ กิเลส ๗ อริยะ (ปกใหม่)

"3 กิเลส 7 อริยะ" คัดสรรแนวทางการหลุดพ้นจากกิเลส 3 ประเภทคือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง ผ่านคำสอนจาก 7 พระอริยสงฆ์ที่รู้ซึ้งถึงความร้ายกาจของกิเลสเป็นอย่างดี และทุ่มเทชีวิตทั้งหมดกำจัดมันจนสิ้นซาก นำเสนอด้วยคำถามที่ปุถุชนคนธรรมดามักสงสัย และเผยเคล็ดลับด้วยคำตอบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน แม้ผู้ที่ไม่เคยศึกษาธรรมะมาก่อนก็เข้าใจได้ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

7 อมตะเถราจารย์ อันได้แก่

- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน)

- สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

- พระครูวินัยธร (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

- พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

- พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

- พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)

- พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ-เงื่อม อินทปัญโญ)

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว