กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (ปกแข็ง)

คู่มือศึกษาองค์ประกอบทั้งหมดของร่างกายมนุษย์อันซับซ้อน พร้อมคลังภาพร่างกายที่ละเอียดและชัดเจนที่สุด เนื้อหาครอบคลุม
จำนวน :

1

595.00 บาท

565.25 บาท

"คุณประหยัดไป 29.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 22 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (ปกแข็ง)


รายละเอียด : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (ปกแข็ง)

คู่มือเพื่อศึกษาโครงสร้างและการทำงานของร่างกายมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์

ละเอียดครบทุกระบบ พร้อมภาพประกอบขนาดใหญ่ 4 สีทั้งเล่ม


สารบัญ : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (ปกแข็ง)

  • บทนำ
  • ชีวิต ส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์
  • ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • เลือด ระบบไหลเวียนเลือด
  • ระบบหายใจ
  • ระบบย่อยอาหาร
  • โภชนาการ
  • การมองเห็น
  • การได้ยิน
  • ระบบภูมิคุ้มกัน

เนื้อหาปกหลัง : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (ปกแข็ง)

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

 • กายวิภาคศาสตร์ ANATOMY : ศึกษาโครงสร้างต่างๆที่ประกอบกันเป็นร่างกายมนุษย์
 • สรีรสิทยา PHYSIOLOGY : ศึกษาการทำงานของระบบต่างๆทั้งในด้านกลศาสตร์ กายภาพ และชีวเคมี
 • สุขภาพ HEALTH : ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการพร้อมวิธีการรักษาและปฏิบัติตนเบื้องต้น

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ

 • นักเรียน ที่มุ่งจะศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • นิสิต นักศึกษา ที่จะกำลังศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ประชาชนทั่วไป ที่ใส่ใจและต้องการดูแลสุขภาพ


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (ปกแข็ง)

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เป็นหนังสืออ้างอิงที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งกว่าสิ่งประะดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เรารู้ว่าร่างกายเกิดขึ้นได้อย่างไร มีการดำเนินกิจกรรมอย่างไร ประกอบขึ้นจากอวัยวะและโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้าง และแต่ละส่วนมีกลไลการทำงานอย่างไร จึงทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข อีกทั้งยังมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวได้

วัตถุประสงค์ของสำนักพิมพ์ในการจัดพิมพ์หนังสือ เล่มนี้คือ เพื่อนำหนังสืออ้างอิงที่สมบูรณ์ ชัดเจน และเหมาะกับนักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาด้านการแพทย์หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องร่างกายและสุขภาพ สำนักพิมพ์จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา จะมีประโยชน์ต่อผูอ่านไม่มากก็น้อย

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (ปกแข็ง)