คู่มือ-เตรียมสอบ สังคมศึกษา ม.4-6 สาระที่ 2 (หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม)

หนังสือ คู่มือ-เตรียมสอบ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ในสังคม จัดทำขึ้นตรงตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ของสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้จัดทำได้มีการรวบรวมเนื้อหาสาระของหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ในระดับ ม.ปลายไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดแบ่งออกเป็น 15 บท ซึ่งแต่ละบทจะประกอบด้วยเนื้อหา สาระที่มีการสรุปเพื่อให้ได้ความคิดรวบยอดอย่างชัดเจนเพื่อง่ายต่อความเข้าใจของผู้เรียนในแต่ละบท จะมีแบบทดสอบที่หลากหลาย ผ่านการวิเคราะห์อย่างดี และมีการเฉลยแบบทดสอบพร้อมการ ให้เหตุผลอย่างละเอียดทุกข้อ

จำนวน :

1

110.00 บาท

104.50 บาท

"คุณประหยัดไป 5.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือ-เตรียมสอบ สังคมศึกษา ม.4-6 สาระที่ 2 (หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม)


รายละเอียด : คู่มือ-เตรียมสอบ สังคมศึกษา ม.4-6 สาระที่ 2 (หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม)

หนังสือ คู่มือ-เตรียมสอบ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ในสังคม จัดทำขึ้นตรงตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ของสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้จัดทำได้มีการรวบรวมเนื้อหาสาระของหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ในระดับ ม.ปลายไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดแบ่งออกเป็น 15 บท ซึ่งแต่ละบทจะประกอบด้วยเนื้อหา สาระที่มีการสรุปเพื่อให้ได้ความคิดรวบยอดอย่างชัดเจนเพื่อง่ายต่อความเข้าใจของผู้เรียนในแต่ละบท จะมีแบบทดสอบที่หลากหลาย ผ่านการวิเคราะห์อย่างดี และมีการเฉลยแบบทดสอบพร้อมการ ให้เหตุผลอย่างละเอียดทุกข้อ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว