พระชินพุทธะห้าพระองค์

พระชินพุทธะมีอยู่มากมาย แต่องค์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ากายเนื้อในภัทรกัปนี้มีอยู่ 5 พระองค์
จำนวน :

1

130.00 บาท

117.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : พระชินพุทธะห้าพระองค์


รายละเอียด : พระชินพุทธะห้าพระองค์

พระชินพุทธะห้าพระองค์ กล่าวถึงพระพุทธเจ้าในรูปกายทิพย์ที่มหายานและวัชรยานนับถือ ซึ่งนิยมเรียกว่า "พระชินพุทธะ" (หรือพระชินพุทธเจ้า) พระชินพุทธะนั้นมีอยู่มากมาย แต่องค์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ากายเนื้อในภัทรกัปนี้มีอยู่ห้าพระองค์ซึ่งสถิตตามทิศหลักต่างๆ ได้แก่ พระอักโษภยพุทธะ พระรัตนสัมภวพุทธะ พระอมิตาภพุทธะ พระอโมฆสิทธิพุทธะ และพระไวโรจนพุทธะ

แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ไม่ปรากฏในคติของฝ่ายเถรวาทหรือพุทธศาสนาฝ่ายดั้งเดิม งานค้นคว้าเรื่องนี้นับเป็นเรื่องแรกที่มุ่งศึกษาพระชินพุทธะและสัญลักษณ์ทางธรรม (บุคคลาธิษฐาน) ในเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบ

สำหรับฉบับพิมพ์ครั้งที่สองเล่มนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาและภาพประกอบ ทำให้อ่านง่ายและน่าสนใจ รวมถึงเพิ่มกลุ่มผู้อ่านให้กว้างขวางมากขึ้น

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว