ร้ายหรือดีอยู่ที่กรรม

สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นที่กำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้ทรามและประณีต ดังนั้นผลกรรมจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกที่เคยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้เหมือนกัน จะได้รับผลกรรมที่เคยทำไว้ทั้งที่เป็นกรรมดีและไม่ดี

เรื่องกรรมวิบากหรือการให้ผลของกรรมยังจัดเป็นเรื่องอจินไตย คือเรื่องที่ไม่ควรคิดอีกเรื่องหนึ่งเพราะเป็นเรื่องสลับซับซ้อนยากที่คนธรรมดาจะเข้าใจละเอียดลึกซึ้งได้ จึงจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยท่านผู้มีอภิญญาญาณล่วงรู้การให้ผลกรรมนั้นบอกกล่าวหรือเล่าให้ฟัง ในท่านเหล่านั้นพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
จำนวน :

1

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ร้ายหรือดีอยู่ที่กรรม


รายละเอียด : ร้ายหรือดีอยู่ที่กรรม

สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นที่กำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้ทรามและประณีต ดังนั้นผลกรรมจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกที่เคยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้เหมือนกัน จะได้รับผลกรรมที่เคยทำไว้ทั้งที่เป็นกรรมดีและไม่ดี

เรื่องกรรมวิบากหรือการให้ผลของกรรมยังจัดเป็นเรื่องอจินไตย คือเรื่องที่ไม่ควรคิดอีกเรื่องหนึ่งเพราะเป็นเรื่องสลับซับซ้อนยากที่คนธรรมดาจะเข้าใจละเอียดลึกซึ้งได้ จึงจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยท่านผู้มีอภิญญาญาณล่วงรู้การให้ผลกรรมนั้นบอกกล่าวหรือเล่าให้ฟัง ในท่านเหล่านั้นพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว