เก็งข้อสอบPAT5ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหา และแนวข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

Tags : คู่มือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด แนวข้อสอบ แบบทดสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบและเฉลย วิชาชีพครู PAT

จำนวน :

1

 • 1

85.00 บาท

80.75 บาท

"คุณประหยัดไป 4.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : เก็งข้อสอบPAT5ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู


รายละเอียด : เก็งข้อสอบPAT5ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

เก็งข้อสอบ PAT 5 ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

หนังสือคู่มือแม็ค เก็งข้อสอบ PAT 5 ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู ประกอบด้วย เก็งข้อสอบ 4 ชุด ที่มีเนื้อหาและจำนวนข้อสอบสอดคล้องตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดและประกาศชี้แจงแก่สาธารณชน ซึ่งข้อสอบดังกล่าวเป็นข้อสอบที่ออกใหม่ทั้งหมด โดยอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาโดยตรง

โดยเนื้อหาในเล่มประกอบไปด้วย

 • เเนวข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครูจำนวน 4 ชุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
 • เนื้อหาเเละจำนวนข้อสอบสอดคล้องตามที่ สทศ. กำหนด
 • เหมาะสำหรับเตรียมสอบ PAT 5 ในระบบเเอดมิสชั่นส์
 • ทบทวนเเละฝึกฝนทักษะความสามารถในการคิดทางการศึกษา การสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอนในบริบทของความเป็นครู โดยใช้กระบวนการทางการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้น

คำนำ : เก็งข้อสอบPAT5ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

เก็งข้อสอบPAT5ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

จากการที่สถาบันทางการศึกษาเเห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) กำหนดให้มีการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) เเละความถนัดทางวิชาการเเละวิชาชีพ (PAT : Professional and Academic Aptitude Test ) บริษัท สำนักพิมพ์เเม็ค จำกัด จึงได้จัดทำหนังสือคู่มือเเม็ค  เก็งข้อสอบPAT5ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครูโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนที่จะจบกำลังจะจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอดจนนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละ 5 ที่ได้วางเเผนเส้นทางการศึกษา มีเป้าหมายศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ได้มีโอกาสฝึกฝนเเละทดสอบตนเอง โดยการทำเก็งข้อสอบเพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ เเละทบทวนบทเรียนไปพร้อมกัน อันจะสร้างความพร้อมเเละความมั่นใจให้เเก่ตนเองมากยิ่งขึ้น

บริษัท สำนักพิมพ์เเม็ค จำกัด

 


สารบัญ : เก็งข้อสอบPAT5ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

  • ข้อมูลเบื้องต้นเเอดมิสชั่นส์
  • เก็งข้อสอบ PAT 5 ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู
  • เฉลยเก็งข้อสอบ PAT 5 ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหาปกหลัง : เก็งข้อสอบPAT5ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

เก็งข้อสอบ PAT 5 ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

แนะนำหนังสือดี

 • เก็งข้อสอบ GAT ข้อสอบความถนัดทั่วไป
 • เก็งข้อสอบ GAT 1 ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • เก็งข้อสอบ GAT 2 ข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • เก็งข้อสอบ GAT 5 ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เก็งข้อสอบPAT5ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู