ธรรมเหนือทุกข์

ดร.พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำ "แก่น" ของหลักธรรมทั้งภาคทฤษฎีเรื่อง "ปฏิจจสมุปบาท" อธิบายขั้นตอนแห่งการเกิดทุกข์ และภาคปฏิบัติ เสนอวิธี "เจริญสติ สมาธิ ปัญญา" และการภาวนาในรูปแบบต่างๆ โดยสอดแทรกเรื่องราวการเผยแพร่ธรรมะให้กับคนไทยในสหรัฐอเมริกา และชาวต่างประเทศ ที่แวะเวียนไปร่วมกิจกรรมและศึกษาหลักธรรมจากท่าน ส่งผลให้ธรรมะก้าวข้ามพรมแดนทางเชื้อชาติ ขยายขอบเขตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้อยู่เหนือทุกข์ชนะปัญหาต่างๆ ในชีวิต
จำนวน :

1

170.00 บาท

161.50 บาท

"คุณประหยัดไป 8.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธรรมเหนือทุกข์


รายละเอียด : ธรรมเหนือทุกข์

ดร.พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำ "แก่น" ของหลักธรรมทั้งภาคทฤษฎีเรื่อง "ปฏิจจสมุปบาท" อธิบายขั้นตอนแห่งการเกิดทุกข์ และภาคปฏิบัติ เสนอวิธี "เจริญสติ สมาธิ ปัญญา" และการภาวนาในรูปแบบต่างๆ โดยสอดแทรกเรื่องราวการเผยแพร่ธรรมะให้กับคนไทยในสหรัฐอเมริกา และชาวต่างประเทศ ที่แวะเวียนไปร่วมกิจกรรมและศึกษาหลักธรรมจากท่าน ส่งผลให้ธรรมะก้าวข้ามพรมแดนทางเชื้อชาติ ขยายขอบเขตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้อยู่เหนือทุกข์ชนะปัญหาต่างๆ ในชีวิต

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว